Terbeschikkingstelling maar geen bijtelling door ziekte

Een bv die aan haar DGA een auto ter beschikking had gesteld waarvoor geen rittenadministratie was bijgehouden komt toch onder de bijtelling uit. Volgens gerechtshof Den Haag was het aannemelijk dat de dga te ziek was om de auto privé te rijden.