De 30%-regeling in 2021

Voor een aantal beroepen en kennisgebieden is het zo moeilijk om geschikte mensen te vinden, dat de overheid het aantrekkelijker voor buitenlandse werknemers wil maken om in Nederland te komen werken. Daarom mogen werkgevers extra kosten voor levensonderhoud (extraterritoriale kosten) belastingvrij vergoeden of verstrekken. Extraterritoriale kosten zijn daarom ook een gerichte vrijstelling binnen de WKR. Alle in redelijkheid gemaakte kosten mag u dus vergoeden zonder dat hierover loonbelasting betaald hoeft te worden. U moet dan als werkgever wel een administratie bijhouden.