Geen afdrachtvermindering onderwijs vanwege incomplete administratie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een timmerfabriek geen recht heeft op de geclaimde afdrachtvermindering onderwijs. De door de werknemers gevolgde opleiding komt namelijk niet in aanmerking voor toepassing van de afdrachtvermindering.