Het verschil tussen contracting, uitzending en payrolling

Om werkgevers en werknemers handvatten te bieden bij het maken van onderscheid tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzending of payrolling, heeft het ministerie van SZW een handreiking gepubliceerd. Daarin wordt nogmaals uitgelegd wanneer welke regels gelden en aan welke eisen moet worden voldaan om een arbeidsrelatie als uitzendwerk of payrolling te mogen omschrijven.