Bijzondere situaties voor hoge of lage ww-premie uitgelegd

Als basisregel geldt dat u alleen de lage ww-premie mag hanteren als uw werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft dat geen oproepovereenkomst is. Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen op die regel, bijvoorbeeld voor BBL’ers en jongeren die niet meer dan gemiddeld 12 uur per week werken. Maar, zo is de afgelopen tijd gebleken, zijn er nog talloze situaties niet niet binnen deze stelregel passen. Daarom heeft de overheid een aantal veel voorkomende, bijzondere situaties uitgelegd.