Update in kennisdocument ww-premie onder de WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de WAB, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking.