Minimumjeugdlonen per 1 januari 2020

De minimumjeugdlonen worden per 1 januari 2020 herzien. Brutominimumlonen (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd: