Haal BSN van de loonstrook

Het burgerservicenummer van werknemer hoeft nadrukkelijk niet op de loonstrook te staan. Zo valt te lezen in het Handboek Loonheffingen dat de Belastingdienst recent heeft bijgewerkt. Voorheen stond in in het handboek welke gegevens verplicht op de loonstrook moeten staan, plus een aantal suggesties voor toevoegingen. Onder die suggesties stond ook het BSN. Dat advies is nu uit het handboek geschrapt, omdat hiervoor geen wettelijke basis is.