Wat te doen met pensioen uit het buitenland?

Mensen die in het buitenland pensioen hebben opgebouwd, kunnen verzoek doen bij de Belastingdienst om het buitenlands pensioen onder Nederlandse wetgeving te brengen. Op de fiscale behandeling van pensioenaanspraken en met name de waardeoverdracht in internationale verhoudingen werd eerder ingegaan in een beleidsbesluit. Een buitenlandse werknemer die in Nederland werkt en die de opbouw vanuit Nederland in de buitenlandse regeling voort wil zetten kan zo'n aanvraag doen. Ook werknemers die vanuit het buitenland in Nederland komt werken en het in het buitenland opgebouwde pensioenkapitaal naar een Nederlandse pensioenuitvoerder over wil dragen, heeft die mogelijkheid.