Premies vrijwillige verzekeringen 2020 bekend

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zelfstandigen, personen die tijdelijk niet werken en een aantal andere groepen hebben de mogelijkheid om zich bij UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, WW, WAO en WIA of een combinatie hiervan. De aanmeldtermijn voor een vrijwillige verzekering bij UWV bedraagt maximaal 13 weken na beëindiging van een verplichte werknemersverzekering. De premies voor deze verzekeringen vanaf 1 januari 2020 zijn nu bekend.