Waarom is er eigenlijk een capbedrag voor lagere bijtelling?

Zoals u inmiddels waarschijnlijk weet, is er vanaf 2020 een hogere bijtelling voor elektrische auto's en gaat het maximumbedrag waarover de lagere bijtelling mag worden gerekend omlaag. In 2019 was de bijtelling voor elektrische auto's 4 procent over de eerste 50.000 euro en 22 procent over al het meerdere. In 2020 is dat 8 procent over de eerste 45.000 euro en 22 procent over het meerdere. Maar waarom is er eigenlijk een maximumbedrag voor de lagere bijtelling en waar is dat bedrag op gebaseerd? Daar stelde de ChristenUnie recent Kamervragen over.