Handreiking voorwaarden lage WW-premie online

Vanaf 1 januari 2020 moet u per werknemer nagaan of de lage of hoge WW-premie geldt. Om werkgevers te helpen heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd op het Forum Salaris. Daarin leest u welke voorwaarden gelden voor het toepassen van de lage WW-premie.