Geen diploma, maar ontslag op staande voet mag niet

Een verzorgende in een verzorgingshuis voor ouderen blijkt geen diploma voor Verzorgende IG te hebben. Haar werkgever ontslaat haar daarom op staande voet. Maar de vrouw had al tijdens de sollicitatieprocedure aangegeven dat zij over deelcertificaten beschikt die haar gelijkstellen aan een Verzorgende IG. Haar werkgever beschuldigd haar van liegen, zij stelt nooit beweert te hebben dat ze over een diploma beschikte. De rechter moet uitspraak doen.  In juni 2018 treedt een vrouw in dienst als Verzorgende IG. In februari 2019 wordt de arbeidsovereenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Maar in juli 2019 wordt zij op staande voet ontslagen. Haar werkgever meent dat ze op haar CV heeft gelogen. Daar staat dat de vrouw haar diploma heeft behaald. Maar dat is niet zo. De werkgever concludeert dat ze onjuiste informatie heeft verstrekt. Daarom wordt zij op staande voet ontslagen. De vrouw is het er niet mee eens en stapt naar de rechter. Ze berust zich in het ontslag, maar eist wel een billijke vergoeding, een vergoeding wegen onregelmatige opzegging en de eindafrekening van het dienstverband. Daarnaast wil ze dat het non-concurrentiebeding en het relatiebeding worden vernietigd. Diploma's tijdens de sollicitatie Haar werkgever heeft tijdens de sollicitatieprocedure om kopieën van diploma's gevraagd. De vrouw heeft daarop alle door haar behaalde certificaten toegestuurd. Op haar cv staat inderdaad dat de vrouw het gevraagde diploma heeft. Maar, zo heeft zij toegelicht, daarmee bedoelde ze dat ze alle benodigde diploma's c.q. certificaten in haar bezit heeft die vereist zijn voor het uitoefenen van de functie verzorgende IG in de ouderenzorg. Vlak na haar contractverlenging heeft haar teamleider nogmaals gevraagd naar dat diploma. Daarop antwoordde de vrouw dat zij deze al had afgegeven. Hierop kreeg ze als reactie terug dat zij deelcertificaten in het dossier hadden en als dit het diploma was dat ze deze dan wel hadden. In april heeft de vrouw nogmaals toegelicht welke diploma's ze heeft. Na dat gesprek hoort ze niets meer. Lees ook: Medewerker op staande voet ontslaan? Zo houdt het ontslag stand. Ontslag op staande voet Maar dan, als de vrouw inmiddels een ruim jaar in dienst is, ontvangt ze een brief. Ze is per 25 juli op staande voet ontslagen omdat ze geen diploma heeft. Maar daar steekt de rechter meteen al een stokje voor. Dit ontslag is niet onverwijld gegeven. Er was immers al in februari bekend dat de vrouw geen diploma heeft. Bovendien heeft de vrouw ook aangetoond dat zij wel bevoegd is om op dit niveau te werken. Ze heeft immers alle certificaten die daarvoor vereist zijn. Het ontbreken van het diploma kan dus onmogelijk de aanleiding voor ontslag zijn. Wat de aanleiding dan wel is? De rechter: 'Het heeft er alle schijn van dat de reden voor het ontslag is dat [verzoekster] misstanden heeft aangemeld in de organisatie.' Het ontslag op staande voet is dus niet rechtsgeldig gegeven. Of het ontbreken van een diploma hier een dringende reden voor ontslag vormt, hoeft nu niet meer beantwoord te worden. Vergoedingen De vrouw heeft aanspraak gemaakt op een aantal vergoedingen. Omdat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven heeft zij recht op een billijke vergoeding. Door het ten onrechte gegeven ontslag op staande voet is de ernstige verwijtbaarheid immers een gegeven. De hoogte daarvan wordt door de rechter bepaald op 2.500 euro bruto, ongeveer een maand salaris inclusief emolumenten. In zijn overwegingen neemt de rechter bij dit bedrag mee dat de vrouw nog niet lang in dienst was en dat zij gezien de de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg snel weer aan de slag zal kunnen. Daarnaast weegt de kantonrechter ook mee dat de vrouw, als zij niet op staande voet was ontslagen, waarschijnlijk niet lang meer bij haar werkgever was gebleven. Zij heeft immers misstanden aan de kaak gesteld. Maar er is onvoldoende is vast komen te staan dat dit aankaarten van misstanden de reden van het ontslag op staande voet was, zodat daar in de billijke vergoeding geen rekening mee kan worden gehouden. Lees ook: Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig: onvoldoende toelichting De vrouw krijgt ook een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en krijgt onder meer haar compensatie-uren, vakantie-uren en eindejaarsuitkering uitbetaald. Ook het relatie- en concurrentiebeding worden nietig verklaard. Lessen voor salarisprofessionals Als het voor een werkgever belangrijk is dat de werknemer beschikt over een bepaald diploma, moet hier specifiek om worden gevraagd. Als een werknemer geen diploma of andere documenten aanlevert, moet hier vooraf over worden gesproken. Zo had de werkgever in dit geval kunnen vaststellen dat de vrouw wel degelijk bevoegd was om haar functie uit te oefenen met haar deelcertificaten. Als het diploma een harde eis was, had hierover al voor de datum in dienst over moeten worden gecommuniceerd. De werkgever heeft tijdens de behandeling van de zaak gesteld de bedragen voor compensatie-uren, vakantieuren et cetera niet te herkennen. Maar er is nergens administratie aangevoerd waaruit blijkt dat de vrouw geen recht had op deze uren. Daarom kreeg de vrouw al het geëiste toegewezen. Zo blijkt maar weer dat een gedegen administratie van niet alleen loon, maar ook compensatie-uren heel belangrijk is.