Meer mensen hebben werk dankzij LIV

Door de invoering van het LIV is de netto arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt gestegen. Deze stijging is in lijn met het verwachte effect van het LIV. Er is geen sprake van grenseffecten bij de verschillende loonniveaus en het aantal gewerkte uren.