SRA updatet rekenmodel beoordeling werkkostenregeling 2019

SRA-Bureau Vaktechniek heeft het ‘Rekenmodel beoordeling werkkostenregeling 2019’ geactualiseerd. Met het model kan een eerste inventarisatie gemaakt worden van de vergoedingen en versterkkingen. Vervolgens verschaft het model inzicht in het onder- of overschrijden van het 1,2%-forfait.