Wonen in buitenland, werken in Nederland kan veel belasting schelen

Werknemers die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken, kunnen aanzienlijk meer of minder belasting moeten betalen dan mensen die in Nederland wonen én werken. Dat komt doordat in het huidige internationale belastingrecht door landen bij de belastingheffing van niet-inwoners (in tegenstelling tot inwoners) doorgaans weinig tot geen rekening wordt gehouden met hun individuele draagkracht.