Rechtbank verbiedt concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Het is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Alleen als de werkgever kan aantonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag er een concurrentiebeding in het contract staan. Een werkgever die zich echter beriep op een zwaarwegend belang en dat uitvoerig motiveerde, werd daarbij door rechtbank Amsterdam in het ongelijk gesteld. Dat meldt het Financieele Dagblad.