Wat betekent cao-dispensatie voor ‘onbepaalde tijd’?

In een cao, die gold tussen 2005 en 2007, is een dispensatieregeling opgenomen. Een werkgever mag de cao-partijen verzoeken om dispensatie te verlenen ten aanzien (onder andere) de hoogte van de salarissen. Als een werkgever die dispensatie aanvraagt en wordt verleend voor onbepaalde tijd, gaat hij er van uit dat de dispensatie ook geldt voor opvolgende cao’s. Maar is dat wel zo?