Aangenomen moties ontslaan flexkrachten door Wwz

Twee moties over het ontslaan van flexkrachten als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz), ingediend door Tweede Kamerleden, zijn aangenomen. Het betreft de motie-Van Weyenberg over het in dienst nemen van payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (33818, nr. 74) en de motie-Voortman c.s. over het mogelijk maken van meerjarige tweede contracten (33818, nr. 75).