Overzicht relevante spoedeisende wetsvoorstellen

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016 worden behandeld.