Factsheet transitievergoeding gepubliceerd: met rekenvoorbeelden

In een factsheet transitievergoeding beschrijft het Ministerie van SZW op hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding.