Transitievergoeding in de vrije ruimte: witte of groene tabel?

Een transitievergoeding hoort niet in de vrije ruimte. De WKR is immers alleen bedoeld voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Toch zijn er omstandigheden waaronder de transitievergoeding (groene tabel) toch in de vrije ruimte kan. Namelijk als de vergoeding met de eindafrekening wordt uitbetaald (dus vóór vertrek van de werknemer) en voldaan wordt aan de gebruikelijkheidstoets. U wijst de transitievergoeding dus aan als eindheffingsloon.