Wat te doen tegen ketenaansprakelijkheid?

Wanneer u werkt met aannemers van werk, is het belangrijker om ketenaansprakelijkheid te vermijden. Hoewel de materie ingewikkeld blijft, moet u als werkgever voldoen aan uw verplichtingen volgens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de Wet minimumloon (WML). Salarisnet biedt u een aantal handvatten.