Loonbeslag – de nieuwe regels

Als uw werknemer schulden heeft, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of een post-orderbedrijf, kunnen de schuldeisers via de rechter loonbeslag laten leggen. Er wordt dan maandelijks een bedrag ingehouden op het loon tot de werknemer de schuld heeft afbetaald. Het is niet toegestaan om het gehele loon in te houden. Er moet een minimum aan loon overblijven, zodat de werknemer in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Dit minimumbedrag wordt de beslagvrije voet genoemd. Binnenkort gaan de regels voor de beslagvrije voet veranderen. Als alle betrokken partijen op tijd aan alle regels kunnen voldoen, treedt de nieuwe wet op 1 januari 2021 in werking.