Gezondheidsraad raadt flexibel pensioen aan

Hoe kan de overheid zorgen dat mensen langer doorwerken? Die vraag stond centraal in het onderzoek van de Gezondheidsraad. Zij bekeken twee aspecten: wat is de onderlinge wisselwerking tussen gezondheid en inzetbaarheid en wat heeft opleidingsniveau hiermee te maken? Maar belangrijker voor werkgevers zijn de potentiële randvoorwaarden en mogelijke maatregelen die langer doorwerken mogelijk maken. Zij raden onder meer aan: flexibel pensioen, focus op kennisontwikkeling en inzetten op arbeidsvoorwaarden.