Werkt de WAS tegen schijnconstructies?

De Wet aanpak schijnconstructies (Was) lijkt inderdaad te werken tegen schijnconstructies. De ketenaansprakelijkheid voorkomt schrijnconstructies, de verlenging van algemeen verbindend verklaarde (avv) cao’s wordt omarmd door werkgevers en voorkomt een ‘reguleringsgat’. Samenwerking tussen de inspectie en de sociale partners heeft ook effect bij de bestrijding van schijnconstructies en het specificeren van loonstroken en het giraal betalen van het minimumloon werkt gunstig. Het verbod op verrekenen en inhouden van bedragen op het minimumloon zorgt er voor dat de werknemer in principe over het minimumloon kan beschikken. Toch blijven werkgevers door de mazen van de wet kruipen. Zo blijkt uit de evaluatie van de Was die gisteren naar de Tweede Kamer werd gestuurd.