Invordering belasting- en toeslagschulden en beslagvrije voet

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft antwoorden op vragen van Tweede Kamerleden over de invordering van belasting- en toeslagschulden door de Belastingdienst.