Mogelijk toch topsalaris voor speciale schaarse topfuncties

Moeten ook de salarissen van topwetenschappers en unieke talenten onder dirigenten of podiumsolisten wel aan banden worden gelegd? Minister Plasterk, druk in de weer met mogelijke verdere uitbreiding van de Wet Normering Inkomens (WNT), vraagt het zich af. Dat blijkt uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Kamer.