Ontslag aanvragen bij UWV en formulieren onder WWZ

Werkgevers kunnen sinds 1 juli niet meer zelf bepalen welke route zij kiezen bij ontslag. De aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via UWV. Alle andere ontslagzaken gaan via de kantonrechter.