Hoeveelheid werkende 65+’ers meer dan verdrievoudigd

Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255.000 duizend. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3. Dit blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. In 2003 waren er ‘slechts’ 75.000 werkende 65-plussers, en had 1 op de 10 mensen van 65 jaar betaald werk. De meeste werkende 65-plussers zijn jonger dan 70, maar in 2018 waren er ook 88.000 70-plussers aan het werk.
<p>Pensioen</p>