Eerste contouren STAP-budget

De minister is van plan om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een zogeheten STAP-budget. Van dat STAP-budget was ook al sprake in de Prinsjesdagstukken, maar nu is ook de conceptregeling gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat het maximum subsidiebedrag 1000 euro zal zijn en dat deze onafhankelijk van het inkomen zal zijn. Jaarlijks zullen naar schatting 250.000 mensen het budget krijgen toegewezen.