Premiedifferentiatie WW: informatie voor werkgevers online

Op 1 januari 2020 gaan er globaal gezien 4 dingen veranderen. Er komt premiedifferentiatie voor de WW-premie naar de aard van de arbeidsovereenkomst in plaats van sectorpremies, er komen twee premiepercentages voor de WW: een lage WW-premie en een hoge WWpremie, bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet een oproepovereenkomst is geldt de lage WW-premie en op de loonstrook moet door de werkgever vermeld worden welk type arbeidsovereenkomst de werknemer heeft.