Belastingplan: vergoedingen vrijwilligers jaarlijks omhoog

Sinds 1 januari 2019 mogen vrijwilligers vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal 170 euro per maand en 1700 euro per kalenderjaar. Daar zijn zij geen belasting en premie volksverzekeringen verschuldigd. De organisatie waarvoor zij als vrijwilliger werkzaam zijn, is hierover ook geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Het kabinet stelt voor om deze vergoedingen en vertrekkingen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren.