1 werknemer, 2 arbeidsovereenkomsten. Geldt dan hoge of lage WW-premie?

Hoe wordt de WW-premie in de loonaangifte verwerkt als de werkgever met één werknemer twee verschillende schriftelijke arbeidsovereenkomsten heeft gesloten waarvan één flexibel is en één vast? Een dergelijke situatie is niet zeldzaam. Voor deze constructie bijvoorbeeld met enige regelmaat gekozen in de horeca en de detailhandel. Maar hoe zit het dan met de WW-premie als op 1 januari 2020 de premiedifferentiatie naar type contract van kracht wordt?