Wat te doen als een medewerker zich niet kan identificeren?

Zoals u ongetwijfeld weet, moeten alle nieuwe medewerkers zich voor de eerste werkdag identificeren met een geldig identificatiebewijs en een aantal gegevens voor de loonheffingen opgeven. Maar wat als een nieuwe medewerker zich, ondanks meerdere herinneringen, niet identificeert of met een verlopen document komt? Dan moet u als werkgever deze persoon behandelen als een anonieme werknemer. Voor anonieme werknemers betaalt de werkgever meer premies werknemersverzekeringen en meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) dan in de situatie waarin de werknemer niet anoniem is. De anonieme werknemer houdt dus minder nettoloon over.