Inhouding loonheffing over loon van derden: hoe werkt dat? Loon voor rekening werkgever-fooien-overig loon

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 2015 verplicht van toepassing. Deze regeling is voor eigen werknemers uitgebreid behandeld en de meeste werkgevers weten dan ook in grote lijnen hoe hiermee om te gaan. Regelmatig zien wij echter in de praktijk dat meer onduidelijkheid bestaat bij het loon van derden (anderen dan de werkgever) en de WKR. In dit artikel kunt u hier meer over lezen.