Ontslagvergoeding bij werken over de grens verduidelijkt. Nieuwe toerekeningsmethode bij belastingheffing

Het besluit van 23 april 2015 geeft uitsluitsel over de wijze waarop rekening moet worden gehouden met een wijziging van het OESO-commentaar van 15 juli 2014 bij de belastingheffing over ontslagvergoedingen in een grensoverschrijdende situatie en bij het publieksgerichte optreden van artiesten en sportbeoefenaars. Dit artikel licht dit besluit toe voor zover het ziet op artikel 15 (inkomsten uit dienstbetrekking) van het OESE-modelverdrag en beschrijft de gevolgen voor de internationale adviespraktijk.