STAP-budget vervangt scholingsaftrek

Vandaag is de conceptsubsidieregeling voor het STAP-budget gepubliceerd ter consultatie. Het doel van het leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie (kort: STAP-budget) is om, ter aanvulling van de inspanningen van de overheid en andere organisaties, de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dit is mogelijk door gerichte post-initiële scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden. Belanghebbenden kunnen tot 30 augustus reageren. Naar verwachting zal het STAP-budget in 2020 beschikbaar komen.