Nieuwe WW-premie naar de Kamer

De Raad van State adviseerde om de gedifferentieerde WW-premie opnieuw te overwegen. De raad heeft bedenkingen bij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Toch gaat het kabinet door met het aanpassingen in de WW-premies. Met de komst van de WAB worden de WW-premies voor vaste contracten lager dan die voor flexibele contracten. Alle andere premieregels worden afgeschaft. Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over de aanstaande vaststelling en publicatie van het Besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv: ‘Als gevolg van het RvS-advies kiest het kabinet nu wel voor een getrapte inwerkingtreding’, zo schrijft hij in een brief aan de kamer.