Vijf uitzonderingen op ketenbepaling en hogere vergoeding

De Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter is in de Staatscourant gepubliceerd.