UWV waarschuwt: vraag op tijd eHerkenning aan

Met ingang van 1 november 2019 kan niet meer zonder eHerkenning worden ingelogd op het werkgeversportaal van UWV. Die datum is nog een tijdje weg, maar het aanvragen van eHerkenning kost tijd en voorbereiding, zo waarschuwt het UWV. Er kan op dit moment al bij meer dan 400 (overheids)instellingen worden ingelogd met eHerkenning. Maar nu kunnen werkgevers nog op 2 manieren inloggen op het werkgeversportaal: met hun UWV-account en met eHerkenning. Vanaf 1 november vervalt de inlog met de UWV-account en kan alleen nog met eHerkenning worden ingelogd.
Delen:

Voor intermediairs die ook zaken voor hun klanten in het werkgeversportaal doen, betekent dat data zij door klanten opnieuw moeten worden gemachtigd via eHerkenning. Het UWV waarschuwt dat het klanten hierover op tijd moeten worden geïnformeerd. Anders kunnen zij na 1 november problemen krijgen met het doorgegeven van informatie aan het UWV.

Aanvragen kost tijd

Er zijn in Nederland een aantal leveranciers van eHerkenning die door de overheid zijn erkend. eHerkenning is niet gratis en de prijzen en exact geleverde diensten zijn per leverancier anders. Normaal gesproken, als de aanvraag juist en volledig is ingediend, duurt het verwerken van een aanvraag voor eHerkenning tussen de 1 en 5 dagen. Er zijn verschillende betrouwbaarheidsniveau’s binnen eHerkenning. Voor de meeste diensten in het werkgeversportaal heeft u EH3 of EH4 nodig.

Zodra de eHerkenning is toegekend, vervallen alle machtigingen voor het werkgeversportaal via het UWV-account. Dat betekent dat voor alle werknemers opnieuw een machtiging binnen eHerkenning moet worden aangevraagd. Dat is waar de meeste tijd in gaat zitten. Daarom kiezen veel mensen er voor de aanvraag uit te stellen. Maar als zij de aanvraag niet voor 1 november doen, kunnen zij bijvoorbeeld geen ontslagaanvragen meer doen.

Uiteindelijk kan u met eHerkenning in het werkgeversportaal:

  • Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO;
  • inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO;
  • inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW;
  • inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodragers WW;
  • aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA;
  • indienen ontslagaanvraag;
  • banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  • controle eigenrisicodragers;
  • bezwaar maken.

Bedrijven en werknemers die al eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3 of EH4 hebben, hebben ook machtigingen nodig voor de diensten binnen het werkgeversportaal. Die machtigingen kunt u aanvragen bij uw leverancier van eHerkenning. Heeft u al eHerkenning op een lager betrouwbaarheidsniveau (EH1, EH2 of EH2+), dan moet u verhogen naar niveau EH3 om toegang te krijgen tot het werkgeversportaal. Ook dit vraagt u aan bij uw leverancier.

In Nederland zijn op dit moment 6 leveranciers van eHerkenning actief. U vindt een overzicht op de website van eHerkenning.