‘Wet werk en zekerheid drama voor seizoenswerk’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept het kabinet op de Wet werk en zekerheid (WWZ) aan te passen voor ondernemers die vooral afhankelijk zijn van seizoenswerk.
Delen:

De nieuwe wet, bedoeld om de kloof tussen de vaste baan en flexibele krachten kleiner te maken, is pas met ingang van 1 juli van kracht. Maar de brancheorganisatie voorziet grote problemen.

In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken stelde TLN dat de WWZ in de transport “contraproductief” werkt. Doel van de WWZ is immers om werkgevers te bewegen om meer werknemers in vaste dienst te nemen. Volgens TLN maakt de nieuwe wet het voor werkgevers echter juist lastiger om tijdelijke seizoenswerkers in dienst te nemen.

Pieken en dalen
De transportsector heeft al sinds jaar en dag te maken met pieken en dalen als gevolg van seizoensinvloeden. Daar waar het werk sterke seizoensmatige dalen kent, is het volgens de branche niet mogelijk werknemers het hele jaar aan het werk te houden. Zo ligt in de winterperiode het bouwtransport stil als gevolg van strenge vorst. En in het voorjaar en de zomer kennen agrarische producten een piek, waarna het transport van deze producten grotendeels weer wegvalt.