Fiets van de zaak: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

Veel werkgever willen gezond gedrag bij hun werknemers stimuleren. Het ‘uitdelen’ van een fiets van de zaak is daar een aantrekkelijke manier voor. Maar hoe doe je dat en waar moet je opletten?

Er zijn verschillende manieren om een fiets van de zaak te verschaffen. Zo kan de werkgever de fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Elk van deze vormen hebben hun eigen voor- en nadelen.

Vergoeden

Bij vergoeden en verstrekken telt de werkgever waarde van de fiets op bij het belaste loon van de fietsende werknemer op. Ook is het mogelijk om de waarde te bruteren, zodat de werknemer een netto aanschafbedrag overhoudt. Als laatste kan de werkgever de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon. Deze wordt vervolgens ondergebracht in de vrije ruimte. Daarbij is het van belang dat de vrije ruimte niet meer kan zijn dan 1,2 procent van de loonsom. Als een werkgever met de vergoeding van de fiets boven deze 1,2 procent uitkomt, moet over het meerdere een naheffing van 80 procent worden afgedragen.

Lees ook: Bijtelling fiets van de zaak moet regeling vereenvoudigen

De vergoeding aan de werknemer kan overigens ook in de vorm van een renteloze lening. Deze kan dan stukje bij beetje worden kwijtgescholden in de vrije ruimte. Ook dan mag de vrije ruimte niet boven de 1,2 procent van de loonsom komen. Lenen nog gunstig zijn voor de werknemer, als hij voor het afbetalen onbelaste vergoedingen inlevert, zoals de reiskostenvergoeding. De fiets gaat dan niet ten koste van de vrije ruimte, omdat er sprake is van een lening. Maar ook aan de kant van de werkgever is er geen sprake van gebruik van de vrije ruimte, want de werknemer lost af met vrijgestelde vergoedingen. De belastingdienst waardeert dit rentevoordeel overigens op nihil.

Verstrekken

Bij een vergoeding van de fiets moet het uitgekeerde bedrag worden verwerkt in de loonadministratie. Bij verstrekking zit dat anders. Dan wordt namelijk de factuurwaarde in de loonadministratie verwerkt. De manier waarop u verstrekt gaat hetzelfde als bij een vergoeding. Alleen de gevolgen voor de administratie zijn anders.

Lees ook: Fiets van de zaak. Wordt het echt makkelijker?

Ter beschikking stellen

Bij het ter beschikking stellen van een fiets werkt dat anders. Dit werkt namelijk meer zoals een lease-overeenkomst bij auto’s zou werken. De fiets blijft namelijk eigendom van de werkgever. De fiets kan dus ook niet in de vrije ruimte worden ondergebracht. Als de werknemer de fiets ook privé kan gebruiken, moet de salarisadministrateur de waarde van het privégebruik in het economisch verkeer bij het belast loon van de werknemer tellen. De werknemer moet daartoe zijn kilometers registreren en de salarisadministrateur vermenigvuldigd dit bedrag met een bedrag per gereden kilometer. Dat bedrag is gebaseerd op kosten voor onderhoud, verzekeringen etc. Alleen als de werknemer de fiets alleen voor woon-werkverkeer gebruikt, hoeft er verder niets te gebeuren. Eigen bijdrages voor privégebruik mogen wel in mindering worden gebracht op de waarde van de fiets.

Overigens zal deze rekenmethode in de toekomst gaan veranderen. Per 2020 wordt 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets opgeteld bij het loon.