Werknemers onverschillig over loonverschil man en vrouw

Nederlandse werknemers zijn relatief onverschillig over loonverschillen tussen man en vrouw. Bijna twee op de drie (60 procent) Europese werknemers geeft aan een nieuwe baan te overwegen als zou blijken dat hun werkgever mannen en vrouwen ongelijk betaalt. Voor Nederlanders geldt dit maar voor de helft van de ondervraagden. Dit blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP.