Advocaat-Generaal over WKR en gebruikelijkheidstoets

Een aantal vennootschappen die deel uitmaken van een groep hebben in 2012 en 2013 aandelen om niet (bonusaandelen) toegekend aan een selecte groep van werknemers. Zij willen dit loonbestanddeel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling. Is voldaan aan de gebruikelijkheidstoets? Wat is de conclusie van Advocaat-Generaal Niessen (A-G)?