Recht op loonbetaling ook al werkt werknemer niet

Een werknemer heeft recht op betaling van zijn loon, ondanks dat hij niet werkt. Het komt voor rekening en risico van de werkgever dat de bedongen arbeid niet meer wordt aangeboden. Uit de toepasselijke cao volgt ook dat de werknemer geen andere arbeid hoefde te aanvaarden en dat de functiewijziging niet geoorloofd was. Tot dit oordeel komt Rechtbank Noord-Holland.