Tussenmaatregelen voor mensen met schulden

Het kabinet neemt tussenmaatregelen voor mensen met schulden om de periode te overbruggen voordat de vertraagde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking treedt. Geplande inwerkingtreding van deze wet is nu 1 januari 2021.