Eindejaars- of nieuwjaarsborrel en de werkkostenregeling

Heeft uw organisatie in 2018 de vrije ruimte van de werkkostenregeling wel volledig benut (1,2 procent van de fiscale loonsom)? Als blijkt dat er nog voldoende vrije ruimte is, kan de werkgever die bijvoorbeeld inzetten voor een eindejaarsborrel. Deze borrel hoeft alleen binnen de vrije ruimte te vallen als deze op een externe locatie plaatsvindt.