Extra informatie op loonstrook – inzicht in loonkosten

Op grond van onderzoek bij salarissoftwareontwikkelaars is het de vraag of de maandelijkse loonstrook de meest geschikte plek is om werknemers inzicht te geven in de verschillende componenten van de loonsom. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben belangstelling om een uitgebreider beeld te presenteren van de loonkosten. Nog niet duidelijk is of werknemers behoefte hebben aan extra informatie op de loonstrook.