Rekenregels januari 2019 – dagloon minimumloon LIV tarieven premies

De rekenregels waarin de gevolgen zijn verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau, zijn gepubliceerd.